Intern reglement Vespa Club Brugge
 • Elk lid die in het bezit is van een scooter merk “VESPA” (oud of nieuw) 2-takt/4-takt - minimum 125cc - ,
  of LML zowel handgeschakeld als automatisch is toegelaten.
  Andere merken scooters worden niet als effectief lid toegelaten.

 • Het ledenaantal is onbeperkt maar voor bepaalde georganiseerde ritten (vooraf medegedeeld) behoudt de club zich het recht om
  een maximum aantal deelnemers/rijders toe te laten. Dit wordt per mail iedere keer medegedeeld.
 • Door de betaling van het lidgeld (1 persoon) of als koppel en het volledig ingevuld inschrijfformulier ondertekend over te maken of via mail (info@vespabrugge.be) naar het bestuur, verklaart elk lid zich akkoord met het intern reglement.
  Het lidgeld wordt door het bestuursorgaan vastgelegd en meegedeeld op de AV.
 • Family-pack:
  Kind(eren) wonende onder hetzelfde dak van de reeds als lid erkende ouders, betalen
  de som van 20€ per toetredend kind om zich tevens aan te sluiten bij de club.
  (worden ook erkend als actief lid binnen de club)

De betaling van het lidgeld geldt voor het geldend werkjaar van 01/01 tot 31/12.
Het lidgeld voor het volgende jaar dient gestort vóór 1 Dec van het lopende jaar.

Dit om de ledenlijst en betaling te kunnen uitvoeren aan Vespa Club België.

Bij niet betaling van het lidgeld na deze datum wordt u van de ledenlijst verwijderd en krijgt u geen mails meer van
de activiteiten tot de betaling is vereffend.

Het lidgeld wordt gestort op rekeningnummer: Vespa Club Brugge vzw Pastoriestraat 115, 8200 Brugge.

Rekeningnummer: BE45 9731 2962 6689 - BIC: ARSPBE22

 • PayPal.svg.png
 • Vespaclub Brugge rekening is gekoppeld aan een PayPal account.
  Laat het mogelijk om geld te ontvangen (vb. lidgeld, inschrijvingen, webshop e.a. )
  of zelf betalingen via deze account uit te voeren. Betalingen uitvoeren kan voor wie een “eigen PayPal account” heeft,
  naar de club via info@vespabrugge.be of door het aanklikken van volgende link: PayPal.Me/Vespabrugge


 • Elk lid is in regel met de wettelijke bepalingen zijnde:

 • - Inschrijving voertuig.
 • - Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid.
 • - Gelijkvormigheidsattest voertuig volgens de constructeur.
 • - Rijbewijs (erkend voor het betreffende scootertype ingeschreven bij de club).


  Elk lid verklaart zich akkoord tot het volgen van de verkeerswetgeving:

 • - Stoppen voor een rood verkeerslicht tijdens de ritten georganiseerd door de club.
 • - Voorrangsregels respecteren, als het verkeer niet wordt opgehouden door een wegkapitein.
 • - Steeds de snelheidslimieten respecteren.
 • - Steeds alle wettelijke verplichte kledij voorzien (helm (CE-gekeurd), lange broek, vest met lange
  mouwen, handschoenen (voor wie met een Vespa rijdt met een inhoud meer dan 50 cc), hoge schoenen (beschermde enkels).
 • - Indien de rit of activiteit gedeeltelijk of geheel buiten het Belgische grondgebied plaatsvindt,
  dienen zowel de bestuurder als bijzitter aan alle wettelijke verplichtingen van het land te voldoen.
  (aandacht m.b.t. tot het rijbewijs !) en andere noodzakelijke voorschriften en reglementen.

  Enkele zijn terug te vinden via volgende site, als vb. te gebruiken jaarlijks worden reglementen aangepast. http://ec.europa.eu/transport/road_safety/going_abroad/index_nl.htm


 • Voorafgaandelijk aan een rit zullen de wegkapiteins, alsook de andere deelnemers gebriefd worden over het verloop van de tocht/rit.
  Instructies van de wegkapiteins te allen tijde op te volgen en steeds achter de vooroprijdende ritleider / wegkapitein te blijven..
 • - Geschrankt rijden in groep, zoveel mogelijk een vaste plaats innemen.
 • - Inhalen vermijden (uitgezonderd de wegkapiteins).
 • - Voldoende afstand houden (beducht zijn voor plotse rem- en/of afslagmaneuvers).
 • - Onmiddellijk hulp bieden bij ongeval.
 • - De eerste rijder of kopman niet voorbij rijden (tenzij op vraag om foto’s of filmpje te maken).
 • Door het voldoen aan de voorwaarden van het lidmaatschap ontlasten alle leden en kandidaat-leden het bestuur
  van Vespa Club Brugge (VCB) van alle verantwoordelijkheid in geval van ongeval of schade veroorzaakt voor,
  tijdens of na een clubactiviteit, rit, tocht of samenzijn.


Na storting van het lidgeld en inschrijving (eventueel bevestiging per mail) wordt u een persoonlijke lidkaart bezorgd,
samen met een clubbadge en sticker (voor de nieuwe leden).
Lidkaarten e.d. worden op persoonlijk adres of op de eerste activiteit van het nieuwe werkjaar verdeeld.
.

 • Elk lid verklaart zich akkoord tot het beperkt verspreiden van persoonlijke gegevens:
  naam, voornaam, geboortedatum/plaats, adres, mail, telefoon/gsm, foto, Vespa model.

 • Evenementen of ritten zullen ruimschoots op voorhand te raadplegen zijn via onze website, nieuwsbrief en onze Facebook groep.

  Via persoonlijke mail wordt u ook op de hoogte gehouden van de georganiseerde ritten;
  detailinformatie over deze ritten zullen op persoonlijk mailadres verspreid worden.

  Beeldmateriaal:
  Elk ingeschreven lid geeft de toestemming aan Vespa Club Brugge om beeldmateriaal vastgelegd op de activiteiten
  te gebruiken voor de website, of social media ( vb. Fb).

 • Uitsluiting:
  • Vespa Club Brugge behoudt zich het recht om een aanvraag tot lidmaatschap te weigeren,
   zonder verdere reden of andere te verduidelijken.
   In dit geval zal het registerend persoon hiervan schriftelijk of via mail ervan op de hoogte worden gebracht.
   Indien het lidgeld reeds betaald werd wordt dit teruggestort.
  • Bij wangedrag of het niet-naleven van het intern reglement kan het bestuursorgaan van Vespa Club Brugge
   beslissen het lid uit te sluiten, zonder terugbetaling van het lidgeld. Dit kan tijdelijk of permanent.
  • Het uitgesloten lid zal geen clubinfo meer ontvangen en is niet meer welkom op de activiteiten georganiseerd door Vespa Club Brugge (VCB).

 • In gevallen waar statuten of dit reglement niet in voorzien, beslist het bestuur.

Het Bestuursorgaan

Vespa Club Brugge vzw

op 16 jan 2021


Badge_VC_Brugge_kl.jpg