Huishoudelijk Reglement Vespa Club Brugge (VCB)
 • Elk lid die in het bezit is van een scooter merk “VESPA” (oud of nieuw) 2-takt/4-takt, of LML zowel handgeschakeld als automatisch is toegelaten.
  Andere merken scooters worden niet als effectief lid toegelaten.

 • Het ledenaantal is onbeperkt maar voor bepaalde georganiseerde ritten (vooraf medegedeeld) behoudt de club zich het recht om
  een maximum aantal deelnemers/rijders toe te laten. Dit wordt per mail iedere keer medegedeeld.
 • Door de betaling van het lidgeld (€35.00) of als koppel (€50.00) en het volledig ingevuld inschrijfformulier ondertekend over te maken of via mail (info@vespabrugge.be) naar het bestuur, verklaart elk lid zich akkoord met het huishoudelijk reglement.


Elk lid is in regel met de wettelijke bepalingen zijnde:

 • Inschrijving voertuig.
 • Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid.
 • Gelijkvormigheidsattest voertuig volgens de constructeur.
 • Rijbewijs.

Elk lid verklaart zich akkoord tot het volgen van de verkeerswetgeving:

 • Stoppen voor een rood verkeerslicht tijdens de ritten georganiseerd door de club.
 • Voorrangsregels respecteren, als het verkeer niet wordt opgehouden door een wegkapitein.
 • Steeds de snelheidslimieten respecteren.

 • Steeds alle wettelijke verplichte kledij voorzien (helm (CE-gekeurd), lange broek, lange mouwen,
  handschoenen(voor wie met een Vespa rijdt met een inhoud meer dan 50cc).
  Indien de rit of activiteit gedeeltelijk of geheel buiten het Belgische grondgebied plaatsvindt,
  dienen zowel de bestuurder als bijzitter aan alle wettelijke verplichtingen van het land te voldoen.

 • Instructies van de wegkapiteins te allen tijde op te volgen en steeds achter de vooroprijdende wegkapitein te blijven.
 • Geschrankt rijden in groep, zoveel mogelijk een vaste plaats innemen.
  Inhalen vermijden (uitgezonderd de wegkapiteins).
 • Voldoende afstand houden (beducht zijn voor plotse rem- en/of afslagmaneuvers)
 • Onmiddellijk hulp bieden bij ongeval.

 • De betaling van het lidgeld geldt voor het geldend werkjaar van 01/01 tot 31/12.
  Stortingen voor het volgende werkjaar zijn open vanaf 1 Nov (ieder lid krijgt een uitnodiging per mail),
  het lidgeld voor het volgende jaar dient gestort
  vóór 15 Nov van het lopende jaar.
  Dit om de ledenlijst en betaling te kunnen uitvoeren aan ' Vespa Club België '.
  Bij niet betaling van het lidgeld na deze datum wordt u van de ledenlijst verwijderd en krijgt u geen mails meer van
  de activiteiten tot de betaling is vereffend.
  Het lidgeld wordt gestort op rekeningnummer: Vespa Club Brugge vzw
  Pastoriestraat 115, 8200 Brugge.

  Rekeningnummer: BE45 9731 2962 6689 - BIC: ARSPBE22

 • Door het voldoen aan de voorwaarden van het lidmaatschap ontlasten alle leden en kandidaat-leden
  het bestuur van Vespa Club Brugge (VCB) van alle verantwoordelijkheid in geval van
  ongeval of schade veroorzaakt voor, tijdens of na een clubactiviteit.

 • Na storting van het lidgeld en inschrijving (eventueel bevestiging per mail) wordt u een persoonlijke lidkaart bezorgt, samen met een club badge.
 • Elk lid verklaart zich akkoord tot het beperkt verspreiden van persoonlijke gegevens:
  naam, voornaam, geboortedatum/plaats, adres, mail, telefoon/gsm, foto, Vespa model.
 • Evenementen of ritten zullen ruimschoots op voorhand te raadplegen zijn via onze website.
  Via persoonlijke mail wordt u ook op de hoogte gehouden van de georganiseerde ritten.
  Detailinformatie over deze ritten zullen op persoonlijk mailadres verspreid worden.
 • Beeldmateriaal:
  Elk ingeschreven lid geeft de toestemming aan Vespa Club Brugge om beeldmateriaal vastgelegd op de activiteiten
  te gebruiken voor de website, of social media (Fb)
 • Uitsluiting:
  • Vespa Club Brugge behoudt zich het recht om een aanvraag tot lidmaatschap te weigeren.
   In dit geval zal het registerend persoon hiervan schriftelijk of via mail ervan op de hoogte worden gebracht.
   Indien het lidgeld reeds betaald werd wordt dit teruggestort.
  • Bij wangedrag of het niet-naleven van het huishoudelijk reglement kan het bestuur Vespa Club Brugge beslissen het lid uit te sluiten,
   zonder terugbetaling van het lidgeld. Dit kan tijdelijk of permanent.
   Het uitgesloten lid zal geen clubinfo meer ontvangen en is niet meer welkom op de activiteiten georganiseerd door Vespa Club Brugge (VCB).

 • In gevallen waar statuten of dit reglement niet in voorzien, beslist het bestuur.

Het Bestuur

Vespa Club Brugge vzw

op 14 Okt 2016